Nasze usługi
Rozpoczęcie działalności gospodarczej na rynku włoskim i polskim wymaga znajomości przepisów prawnych, fiskalnych, administracyjnych i kadrowych obowiązującymi na danym rynku. Dzięki ExpoDomus Twoja firma może liczyć na sprawdzona wiedzę od naszych ekspertów w zakresie prawa i obsługi księgowej, niezbędnej do otwarcia działalności gospodarczej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniu rynku i badaniach marketingowych potrzebnych do budowy sieci sprzedaży i wprowadzania nowych marek na rynek. Expodomus posiada potencjał do organizacji spotkań i wizyt handlowych, udziału w targach i misjach handlowych oferując wsparcie merytoryczne i organizacyjne, w tym tłumaczenia na język włoski, polski i angielski.

Pierwszy etap

Analiza rynku: badanie mające na celu przygotowanie strategii i pozycjonowanie marki klienta na rynku, analiza potrzeb i poszczególnych regionach Polski i Włoch. W efekcie przeprowadzenia analizy klient otrzymuje raport uwzględniający zarówno informacje ogólne na temat rynku jak również informacje na temat pozycjonowania danego produktu wśród konkurencji na poziomie krajowym i regionalnym. Na tym etapie klient otrzymuje wsparcie fiskalne, administracyjne, prawne i handlowe pozwalające na wybór najlepszych rozwiązań dostosowanych do formy działalności gospodarczej ( spółka prawa handlowego, uruchomienie nowego punktu sprzedazy lub franczyza etc).

Drugi etap

• Analiza i poszukiwania partnera na rynku polskim-włoskim
• Spotkanie z potencjalnymi partnerami
• Utworzenie spółki prawa handlowego zgodnie z jurysdykcja danego państwa
• rozeznania na temat dostępnych funduszy europejskich
• wsparcie w planie komunikacji
• doradztwo personalne i wsparcie organizacyjne

Trzeci etap

• Pomoc w poszerzaniu i wspieraniu kontaktów handlowych
• wizyty handlowe
• organizacja sieci sprzedaży
• udział w targach i misjach gospodarczych
• doradztwo w zakresie marketingu
• zarządzanie ofertami sprzedaży